Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viaeternaljourney eternaljourney

Po raz pierwszy chyba tak naprawdę zrozumiałam, że wycofuję się z relacji nie dlatego, że powinnam czy muszę, tylko dlatego, że chcę. Poczułam, że to zwrotny moment w moim życiu. Zaczęłam zauważać, że ważniejsze dla serca jest to czego pragnę, a nie to co powinnam.

— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

Sta­re grzechy mają długie cienie. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viatobecontinued tobecontinued
Odwaga nie zawsze krzyczy. Czasami odwaga to cichy głos na koniec dnia, który mówi: “Spróbuję jutro jeszcze raz.”
— Mary Anne Radmacher
Reposted fromxalchemic xalchemic viaaksamitt aksamitt
Potrzebuję tego, żeby ktoś nie mógł się beze mnie obejść.
Potrzebuję kogoś, kto zje cały mój wolny czas, moje ego, moją uwagę. Kogoś, kto będzie ode mnie uzależniony. Obopólnego uzależnienia.
— Palahniuk, Udław się
Reposted fromkaqla kaqla viagregorczykm gregorczykm
0038 f3ec
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaweheartit weheartit
Niby wszystko jest w porządku, aż tu nagle nie wiadomo dlaczego ni stąd ni zowąd przychodzi taki wieczór jak ten dzisiejszy - pełen za Tobą niezrozumiałej tęsknoty.
— anonim znaleziony na murze
Nie ma czegoś takiego, jak lenistwo, jest tylko brak odpowiedniej motywacji.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Nie wiem, co mnie bardziej przeraża
Zobaczyć Cię ponownie, czy nie zobaczyć Cię już nigdy.
— Une Rencontre
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazapachsiana zapachsiana
2110 528e 500
Reposted frompierdolony pierdolony viajestemjeden jestemjeden
Wszystko umiera pod twoją ręką, bo nie wierzysz.
— Różewicz
Reposted fromumierajstad umierajstad viajestemjeden jestemjeden
   

Za długo trzymaliśmy się za ręce

I poranione są nasze dłonie


          
— Tomasz Jastrun "Puste miejsca"
Reposted fromshapeless shapeless viaazathiana azathiana
0964 2233
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaazathiana azathiana

Wszystkie niebezpieczeństwa, jeżeli człowiek stanie z nimi oko w oko, są mniejsze niż wyobrażone. W przestrzeni emocjonalnej, wbrew prawom geometrii - dystans wyolbrzymia
— Z.Herbert - "Herbert nieznany.Rozmowy"
Raz w życiu zdarza się dziewczyna, z którą nadajesz nazwy gwiazdom.
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viapikkumyy pikkumyy
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl