Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9230 4c6c
Reposted fromcalifornia-love california-love via28mm 28mm
najbardziej przeraża mnie to jak
pienimy się z zazdrości
gdy innym się powodzi
lecz wzdychamy z ulgą
gdy im się nie udaje. 
— Rupi Kaur
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viaMsChocolate MsChocolate
(...) w gruncie rzeczy nie wiem na przykład, jak żyć, co to znaczy być z kimś, co to znaczy kochać. Jak zachować siebie, oddając się drugiej osobie, nie w sensie fizycznym, oczywiście, jak być autonomicznym człowiekiem i jednocześnie umieć w razie potrzeby być przy kimś, blisko, ale tak, żeby go nie ograniczać i jednocześnie nie ograniczać siebie.
— M. Okoniewska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viawiks wiks
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaLuukka Luukka
6858 a3ee
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey via12czerwca 12czerwca

Znalazłem tę miłość, za którą 
wiedziałem że będę tęsknił.

— Pearl Jam - Last Kiss
Reposted fromhasz hasz viadrunkenheart drunkenheart
Jak powiedzieć komuś, że był ktoś, kogo się kochało bardziej?
— Kasia Bulicz-Kasprzak - "Nie licząc kota"
6431 4dbc 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viawiks wiks
9882 08ef
1955 62b8 500
Zraniliśmy sobie dusze na wieki, tak widać było trzeba.
— F.Dostojewski 'Bracia Karamazow'
Nieważne gdzie teraz jesteś. Moja miłość jest zawsze przy Tobie.
Nie odkryjemy nowych oceanów, jeśli nie będziemy mieli odwagi stracić z oczu znane brzegi.
— André Gide
Reposted fromdemijohn demijohn viawiks wiks
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
Reposted fromffinak ffinak vianaturalginger naturalginger
Po brzegi 
bez dna 
mam serce pełne 
Ciebie. 
Tęsknota jest pokutą za przeżyte kiedyś szczęście. 
— Manuela Gretkowska, "Trans"
Reposted fromhormeza hormeza via12czerwca 12czerwca
9530 f792
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl