Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Chciałem Cię tak szalenie rozkochać w sobie, jak sam się w Tobie kochałem.
— Charlotte Bronte
Reposted frompesy pesy viagdziejestola gdziejestola
Bo na niektórych osobach, mimo dzielącej nas ciszy, dalej nam cholernie zależy. 
Reposted frompassionative passionative viakotfica kotfica
Dedykuję Ci każda spadająca gwiazdę, która widzę.
— nikapoetka (via pancze)
Reposted fromkostuchna kostuchna via12czerwca 12czerwca
6151 c954 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
7618 7ca6 500
Nie samo czekanie jest najgorsze, ale to, co sobie wtedy wyobrażasz...
— Arturo Perez Reverte
8541 d4d3 500

anthony-samaniego:

dusk & dawn 

Reposted fromhawke hawke
Łatwo jest podjąć spokojną, rozsądną decyzję z wieczora, co innego zaś wprowadzić ją w czyn w jasnym blasku dnia.
— Truman Capote
Reposted fromMissTake MissTake viaHanJiMun HanJiMun
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viablackatlass blackatlass
Problemem nie są nogi, oczy czy usta - szepnął głos. - Problemy są zawsze w głowie.
— Leonie Swann – Sprawiedliwość owiec. Filozoficzna powieść kryminalna
Reposted fromflesz flesz viablackatlass blackatlass
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
Reposted fromthedevilstears thedevilstears via12czerwca 12czerwca
  Zatęskniłem bardzo do takiego spokoju, chciałem, aby już wszystko się we mnie ostatecznie uspokoiło. Aby nie szastał się we mnie gniew, wściekłość, sprzeciwy losowi i inne takie ciężkie do znoszenia namiętności.
— Jarosław Iwaszkiewicz
Reposted fromIriss Iriss viatobecontinued tobecontinued
Jak ćwiczyć pamięć, by umieć zapominać?
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromhunsert hunsert viatobecontinued tobecontinued
Co było piękniejszego niż jej oczy ?
-Dusza której nie miała żadna inna…
— P.Tokarz
Reposted frompieprzycto pieprzycto viadivi divi


CALM

Każdy może na ciebie spojrzeć, lecz spotkanie kogoś, kto widzi ten sam świat co ty, jest zjawiskiem dość rzadkim.
— John Green – Żółwie aż do końca
Reposted fromnyaako nyaako viaoutoflove outoflove
Potwory umysłu są znacznie gorsze niż te istniejące naprawdę. Strach, zwątpienie i nienawiść okaleczyły więcej osób niż jakiekolwiek zwierzęta.
— Christopher Paolini
Reposted fromavooid avooid viaczajnikq czajnikq
Wolę kłócić się z Tobą, niż kochać z inną.
— Petty Man, czyli chłopak do wynajęcia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl