Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3754 59f6
Reposted fromnezavisan nezavisan via12czerwca 12czerwca
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viatobecontinued tobecontinued
Kaleczą się i dręczą milczeniem i słowami, jakby mieli przed sobą jeszcze jedno życie.
— T. Różewicz
Reposted fromyourtitle yourtitle viamhsa mhsa
5677 d939
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via12czerwca 12czerwca

Czasu dłońmi nie zatrzymasz. Ludzi, którzy nie chcą być w twoim życiu, też nie. Dłońmi nie dasz rady. Groźbami staniesz się śmieszny. Prośbą naiwny. Tylko właściwy człowiek będzie chciał zostać przy tobie, kiedy nie zrobisz nic. Nie będziesz walczył, nie będziesz błagał, nie będziesz straszył. Czasem milczenie mówi nam najwięcej i najgłośniej. Milczenie to złoto. Pokazuje naszą wartość w oczach innych.

— "Look Beautifully"
Reposted fromnatelle natelle viapikkumyy pikkumyy
Bycie starszą jest fajne: masz w sobie mniej złości, nie ulegasz tak bardzo swojemu ego, nie zwracasz uwagi na głupoty. Patrzysz wstecz i jak widzisz to wszystko, co przetrwałaś, to naprawdę trudno przejmować się drobiazgami.
— Jane Fonda
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
Człowiek nigdy nie jest uodporniony. Może się tylko do wielu rzeczy przyzwyczaić.
— Erich Maria Remarque - "Łuk Triumfalny"
Reposted frommisery misery viamhsa mhsa
8960 6511 500
Reposted fromEtnigos Etnigos via12czerwca 12czerwca
Wciąż wykrzykujesz moje imię, które nie należy ani do ust, ani do oczu, tylko do wspomnienia.
— Zbigniew Herbert
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viaLuukka Luukka
6524 f8c0 500
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamefir mefir
6411 8e08 500
Reposted fromwakemeupx wakemeupx viaeternaljourney eternaljourney
Niektórzy ludzie sprawiają, że chce się być kimś lepszym, niż się jest. Dzięki nim odkrywamy swoje prawdziwe znaczenie, prawdziwą tożsamość. Przy nich umiemy latać, przy innych nie da się nawet biec, można tylko stać w miejscu albo z trudem powłóczyć nogami.
— -Shirin Kader, 'Zaklinacz słów'
Reposted fromwildatheart wildatheart viaLuukka Luukka
Póki nosisz kogoś w sercu, nigdy go nie stracisz..
— Jack Frost
Reposted fromidepopiwo idepopiwo viawakemeupx wakemeupx
4298 e048
Reposted fromimmortal-a immortal-a viakotfica kotfica
To zadziwiające, jak mocno trzymamy się fragmentów przeszłości, czekając na przyszłość.
— Ally Condie
8442 ef4d 500
Reposted fromyannim yannim
8432 acf2
Reposted byensommezielononotyourstrawberryjamaicanbeatolls503suseolottibluebellzaufajswojemuscenarzyscieNoirBlancjuzcienielubiecarmenlunaddrunkspotlightemocjonalnosc
Może kiedyś opowiem Ci to wszystko. Usiądziemy w przytulnej kawiarni, przy kawie, a ja już bez żadnych emocji, ale z sentymentem powiem, jak było naprawdę. Tak. Kiedyś postaram się streścić Ci te kilka lat tęsknoty.
— Marcin Lenartowicz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl